کتابخانه الکترونیک و مرکز اطلاعات

 

نشریات دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت

بازگشت به صفحه اصلی

 

مقالات و نسخه های آرشیو

 

توضیح:  خبرنامه IranHealth "سلامت ایران"  که پیشتر هر سه ماه یکبار توسط دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران تنظیم می گردید، از سال گذشته در قالب شش ماه یکبار منتشر میشود.

 
English 2.9MB, Farsi 3.2 MB PDF

تیرماه 1389 - آذرماه 1389

سال ششم شماره دوم

 
English 930KB, Farsi 580KB PDF

دیماه 1388- خردادماه 1389

سال ششم شماره اول

 
English 187KB, Farsi 304 KB PDF

تیرماه 1388- آذرماه 1388

سال پنجم شماره دوم

 
English 794KB, Farsi 796 KB PDF دیماه 1387-خردادماه 1388

سال پنجم شماره اول

 
English 862KB, Farsi 968 KB PDF تیرماه - آذرماه 87

سال چهارم شماره سوم و چهارم

 
PDF 440 KB PDF فروردین - خرداد 87

سال چهارم شماره دوم

 
PDF 601 KB PDF دیماه - اسفند 1386

سال چهارم شماره اول

 
PDF 472 KB PDF مهرماه - آذرماه 1386

سال سوم شماره چهارم

 
English 275 KB PDF تیرماه - شهریور 1386

سال سوم شماره سوم

 
English 364 KB, Farsi 205 KB PDF فروردین - خرداد 1386

سال سوم شماره دوم

 

نسخه های قدیمی تر              کتابهای ترجمه شده به فارسی              

 

 

 اطلاعات عمومی و دیگر نسخ منتشر شده

PDF format 2 MB PDF

چاپ فروردین 1388

سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران (نسخه جدید)

 
         
PDF format  5 MB PDF

تیرماه  1385

سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران (نسخه قبلی)

 
PDF format  123 kb
 
PDF

شهریور 1385

Meeting of UN with Diplomatic Missions Missions Millennium Developments Goals,

 
PDF format  1 MB PDF

The WHO Support for the Earthquake-Affected Areas of LORESTAN

 
PDF format  4.5 MB PDF

WHO Response to the Earthquake in Bam and Zarand in commemoration of two years of humanitarian assistance

 
PDF format 3.4 MB PDF

Background information on the health system in the Islamic Republic of Iran

 
 

 

 

  گزارش های سالیانه منتشر شده توسط دفتر نمایندگی

PDF format 89 MB PDF

Partnership in Action : Report for the Biennium 2004-2005

 
PDF format 1.6 MB PDF

Partners in Health Development: The Annual Report  for 2003

 
PDF format 2.5 MB PDF گزارش سالیانه 1381  
 

 

گزارش همکاری راهبردی کشوری در ایران (CCS)

PDF 263 kb 1385

گزارش همکاری راهبردی کشوری در ایران 1385

 
PDF 605 kb 1383

گزارش همکاری راهبردی کشوری در ایران - شهریور 1383

 
       
 
 

گزارش های جهانی

PDF (1.4 MB) 1389

گزارش روز جهانی سلامت 2010 (متن انگلیسی)

 
       
       
       
 

                                              بازگشت به صفحه اصلی                                   مقالات و نسخه های آرشیو

 

Designed by: Farid Karimzadeh