فارسی / English

  دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران

 Country Office in the Islamic Republic of Iran  

 

تماس بـا ما

کتابخانه الکترونيکی و انتشارات سازمانی

آلبوم تصاويـــر

پیــونــد به سازمـانها و دفــاتر ديگر

دانشگاههای علوم پزشـکی و خدمات درمانی

مراکـز همـکار در ایـران

شـاخـص هـای آماری سلامــت

برنامه های همکاری

معـرفـی سازمان جهانی بهـداشت

 گزارش ها                      

مشاهده عناوین قبلی

 روز جهانی سلامت 1396    

افسردگی: "بیایید گفتگو کنیم"

 

 دانش آموزان ايرانی درمسابقه نقاشی سال  1396 موفق به کسب رتبه و دريافت تقديرنامه شدند.


 
اسامی برندگان  |  نقاشی ها

پوسترهای روز جهانی سلامت امسال

 موقعیت های شغلی سازمان ملل در ایران

 

جستجوی موقعیتهای شغلی در سازمان جهانی بهداشت

 

 

موقعیت شغلی در سازمان جهانی بهداشت در ایران (پایان اعتبار: 15 شهریور 1396)

  حضور موفقیت آمیز دانش آموزان ایرانی در مسابقه بین المللی نقاشی سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی سلامت 1396 (2017):

دفتر منظقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت | ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت | تماس با ماوب مستر  | نقشه سایت