فارسی / English

  دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران

 Country Office in the Islamic Republic of Iran  

 

تماس بـا ما

کتابخانه الکترونيکی و انتشارات سازمانی

آلبوم تصاويـــر

پیــونــد به سازمـانها و دفــاتر ديگر

دانشگاههای علوم پزشـکی و خدمات درمانی

مراکـز همـکار در ایـران

شـاخـص هـای آماری سلامــت

برنامه های همکاری

معـرفـی سازمان جهانی بهـداشت

 گزارش ها                      

مشاهده عناوین قبلی

 روز جهانی سلامت 1397   

"پوشش همگانی سلامت:
برای همه، در همه جا"

 

 موفقیت چشمگیر دانش آموزان ايرانی در مسابقه نقاشی سال 1397

 اسامی برندگان  |  نقاشی ها

 موقعیت های شغلی سازمان ملل در ایران

 

جستجوی موقعیتهای شغلی در سازمان جهانی بهداشت

 

 

موقعیت شغلی در سازمان جهانی بهداشت در ایران (پایان اعتبار: 15 شهریور 1396)

  حضور موفقیت آمیز دانش آموزان ایرانی در مسابقه بین المللی نقاشی سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی سلامت :

دفتر منظقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت | ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت | تماس با ماوب مستر  | نقشه سایت